( تابش نورایثارگران)

نگذاریدپیشکسوتان جهادوخون درپیچ وخم زندگی به فراموشی سپرده شوند:امام خمینی .اخبارروزایثارگران

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ ( تابش نورایثارگران) خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

 

در قرنِ بیستم خاصه بین دو جنگ بزرگ جهانی ، حقوق جزا با خشونت و شدت ِفوق العاده ای همراه گردید و علت ِآن را می توان مقتضیات ِسیاسی کشورها دانست  . دولتهای دیکتاتوری سعی می کردند قدرت ِسیاسی خود را به وسیله سرکوب ِمخالفان تحکیم ورزند. مارک آنسل در توضیح این مطلب می نویسد: همه ی این اقدامات و پیشرفت ها با پدیداری رژیم های سیاسی ِ خودکامه، در همان زمان، زیر ِ سوال می رود. بدون شک، این رژیم ها در ایتالیا و سپس در آلمان آن دسته از تدابیر ِ تأمینی که نئوکلاسیک ها تا آن زمان در برابر ِ استقرار ِ آن ها مقاومت نشان داده بودند را تحمیل می کنند. اما فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم (طرفداران ِ بی قید و شرط ِ سرکوبی بی رحمانه) در نقطه ی مقابل ِ سیاست ِ جنایی ِ تجدید ِ نظر شده و انسان گرا قرار دارد.

 این جملات به خوبی خصلت ِ ارتجاعی و ضد ِ انسانی نظرات ِ"آدولف پرینس" و دفاعِ اجتماعی تا آن زمان را مشخص می کند. به خصوص با توجه به این نکته که قوانین ِ موسوم به دفاع ِاجتماعی یا قوانینی که به هر حال تحت ِ تأثیر ِ قوی ِ آموزه های فوق قرار دارند، در دوره ی قدرت ِ هیتلر در آلمان به تصویب رسیدند و به اجرا درآمدند .

این وضع تا خاتمه جنگِ دوم جهانی ادامه داشت . پس از خاتمه ی جنگ متفکران دریافتند که گرچه هدف از حقوق جزا برقراریِ نظمِ از دست رفته و حفظِ منافعِ اجتماعی است ، لیکن فردی که مرتکب جرم شده در هر صورت انسان است و بایستی با وی چون انسان رفتار گردد و حقوق و منافع بشری وی رعایت شود . نباید این انسان ولو اینکه خطرناک  هم باشد از مواهبِ انسانی و تعلیم و تربیت محروم گردد . بایستی با این خشونتِ حقوق جزا  که با پیدایشِ دول دیکتاتوری شدید تر هم شده بود مبارزه نمود .

 در پی این قضیه قوانین ِ فاشیستی حذف شد و سران ِ فاشیست به عنوان ِ جنایتکاران ِ جنگی تحت ِ محاکمه قرار گرفتند که دادگاه ِ نورنبرگ مشهورترین  ِ آن ها است. در همین حین جریان ِ نوینی از دفاع ِ اجتماعی در حال ِ شکل گیری بود که نخستین نطفه های آن در فرانسه (1944) با تشکیل  غیر رسمیِ "کمیسیون های دفاع ِ اجتماعی" توسط "پل آمور" مدیر وقت ِ زندان های فرانسه، در پاریس و برخی از شهرهای فرانسه از یک سو  و در سوی دیگر، در کشور ایتالیا با تأسیس ِ "مرکز ِ مطالعات ِ دفاع ِ اجتماعی" توسط ِ وکیل ِ دعاوی ِشهر ِ جنوا، "فیلیپو گراماتیکا" شکل گرفت. مرکز ِ مطالعات ِ ایتالیایی که از اعتبار و اهمیت ِ بیشتری برخوردار بود دارای نوعی گرایش بود که در آن بر بشرگرایی ِ کیفری تأکید می شد. گراماتیکا در سال ِ 1947 در شهر "سن رِمو" نخستین کنگره ی دفاع ِ اجتماعی را برگزار کرد و دو سال ِ بعد یعنی در سال 1949 دومین کنگره ی بین المللی را در شهر ِ لییژ ِ بلژیک، که نسبت به کنگره ی قبل از بازتاب ِ بسیار وسیع تری برخوردار بود، تشکیل داد. این کنگره در نهایت سبب ساز ِ ایجاد ِ "جامعه ی بین المللی ِ دفاع ِ اجتماعی" گشت که ریاست ِ آن را فیلیپو گراماتیکا بر عهده داشت که در سال ِ 1960 کتاب ِ اصلی ِ خود "اصول ِ دفاع ِ اجتماعی" را منتشر ساخت.

در کنار ِ این فعالیت های مهم ِ گراماتیکا، قاضی ِ فرانسوی "مارک آنسل" افکار ِ این جنبش را با شرکت در کنگره های مختلف و سخنرانی های بسیار و همچنین با انتشار ِ کتاب اش "دفاع ِ اجتماعی ِ نوین" تقویت کرد. موضوع ِ دیگری که در تقویت ِ این جریان ِ نوین تأثیر ِ بسیار داشت، کارهای مطالعاتی و پژوهش هایی بودند که جامعه ی بین المللی ِ دفاع ِ اجتماعی و مرکز ِ مطالعات ِ دفاع ِ اجتماعی ِ وابسته به مرکز ِ فرانسوی ِ حقوق ِ تطبیقی، انجام می داد.

با قوام گرفتن ِ جریان ِ جدید، اختلافاتی در میان ِ هواداران ِ آن پدید می آید و دو قطب پیرامون ِ مارک آنسل از یک طرف و فیلیپو گراماتیکا در طرف ِ دیگر شکل می گیرد.

 

[ جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ ] [ ۱۲:۸ بعد از ظهر ] [ محمد ]

[ ]